Koji su to simptomi koji ukazuju da se menopauza približava?

Njega
Perimenopauza, vrijeme u kome žensko tijelo čini tranziciju prema menopauzi započinje krajem tridesetih i traje do sredine četrdesetih. Pet znakova da ulazite u menopauzu objašnjavamo u nastavku Prvi znakovi perimenopauze obično nastaju zbog pada progesterona. Ona prethodi menopauzi koja se najčešće javlja između 45. i 55. godine života. Njeni simptomi, kao i oni menopauze, nisu […]