Šta je to holistički način življenja?

Stil
Naše vanjsko je ogledalo unutrašnjeg, sve je uzajamno povezano i čini jednu cjelinu. Holistički pristup ljepoti i zdravlju podrazumijeva brigu o tijelu te jednaku brigu o unutrašnjem stanju Pripremio: Omar Zahirović Ljepota dolazi iznutra, jeste možda postalo kliše ali zaista naglašava važan dio čovjekove prirode. Holizam (prema grč. ὅλος: sav, potpun, cio) je način pristupanja životu koji […]