Šta su ožiljci i kako ih možemo liječiti

Njega
U svijetu gdje izgled može oblikovati našu sliku o sebi, ožiljci često nose težinu koja nadilazi njihovu fizičku prisutnost. Oni nisu samo tragovi na koži koje možemo vidjeti; oni su duboko povezani sa našim osjećajima i mislima, pričajući o preživljavanju, boli, ali i o nevjerovatnoj snazi našeg tijela i duha da se izliječi i oporavi […]